Чӧӧчӧйлӧрди кӧдӱрип

Чӧӧчӧйлӧрди кӧдӱрип,
Чӧкӧбӧй jыргап алалык.
Каткы-кокыр ӧткӱре
Ыйды jажыр салалык.
Хрусталь бокал шыҥкыртын
Кутустанып тыҥдайлык.
Карыкчалду санааны
Кайра оны таштайлык.
Элес эткен jӱрӱмде
Эмеш те болзо, jыргайлык.
Jӱрӱмнеҥ барган кӧӧркийди
Jӱрегис сыстап санайлык.
Шаль арчуулыҥ jайылып,
Шампан аркы чачылгай.
Хрусталь бокал кырында
Кӱнниҥ чогы чагылгай.
Кайраным эзен jӱрерде,
Чӧӧчӧйгӧ jылдыс чӧҥӧтӧн.
Каткырган оныҥ кӧзинде
Сӱӱштиҥ оды ойнойтон...
Кӧгӧргӧн ӧчпӧс jылдыстыҥ
Чокторы jӱрегин jарыткай.
Кӧбӱктӱ бокал шыҥырты
Кӧӧркийим, сеге угулгай.
Ӧлӱп калзаас, бисти де
Ӧлӧҥ-баргаа бас салар.
Ак шуургандар айланып,
Алтайдыҥ кары базырар.
Нӧкӧрим, бӱгӱн карыкпа,
Катап ла ойто jыргайлык.
Тӱштӱктеҥ келген ӱӱреҥниҥ
Тӱн кӧзине карайлык.
Jӱрӱмнеҥ барган эжимниҥ
Jӱзи ого тӱҥей бе?
Эрмек айтса, сӧстӧри
Эт-jӱрекке тийер бе?
Бу ла jӱрген кӧӧркийек
Кару, ару санаалу.
Ӧчӱп те калган одычак
Кӱйдӱрип ийер аргалу.
Айланайын, наjылар,
Айдыҥ тӱнде jыргайлык.
Кадынныҥ ӱргӱлjи кожоҥын
Карыгып, сӱӱнип тыҥдайлык.

                             1994 j. март ай, Манjӱрек

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.