Ӧлӧр болзо, ӧлӧрим

Ӧлӧр болзо, ӧлӧрим,
Ӧскӧн jерим бербезим.
Барар болзо, барарым,
Баскан jерим бербезим.

Ӱйеликке jуртаган
Ӱргӱлjи кару jерибис.
Тамырланып ӧскӱрген
Таш шибеелӱ тӧрӧлис.

Сӱксӱре тӱшкен сӱмерлер
Сӱнебисти корыган.
Ак санаалу алыптар
Алтайы учун тартышкан.

Jалканчыган немелер
Jаҥга чыгар, билерим.
Ӧчӧп, ӧштӧп келерин
Ӧй ӧткӱре кӧрӧрим.

Ырjайып, сӱмелӱ каткырып,
Ырызын ол табар ба?
Ӱзӱт кеберин jажырып,
Улусты мекелеп чыгар ба?

Эки jӱстӱ немениҥ
Эп-сӱмезин билбезим.
Базынза да, кайдалык,
Бажым бӧкӧйтип келбезим!

Ӧлӧр болзом, ӧлӧрим,
Ӧскӧн jерим бербезим.
Агару Алтай jеримде
Айса ӱргӱлjи jӱрерим!

1992 j.

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.