АЙ JАРЫГЫНДА

Айылдажымныҥ кожоҥы
Амыр бербейт тымыкта.
Азыйда нӧкӧр уул болгон,
Арттым эмди кыйыкта.

Jылдыстар айды койдонып,
Jыргайт элкем чаҥкырда.
Jылдарымды сананып,
Турум кӧзнӧк jанында.

Кӱреелей турар, jаҥарлу
Кӱӱни jараш эл кайда?
Кӱйӱниш билбес, ырысту
Кӱндер артты та кайда...

Айды эбире jылдыстар
Мызылдажып айланат.
Мӧҥӱнзимек чаҥкырда
Мӧштӧр нени сананат?

Эзирик улус кожоҥы
Эреен-тереен угулат.
Айдыҥ сӱттий jарыгы
Араай мени кучактайт...

1989 j. май ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.