Карыкчалду полонез

Карыкчалду полонез
Кайдаар мени кычырат?
Кандый кӱӱн, амаду
Кажы талага учурат?

Амыргыныҥ ӱндери
Алтайымда томылат.
Ыраак-ыраак талада
Ырызым мени сакып jат!

Каралаштыҥ jеринеҥ
Капшай сен ыра! — дейт.
Ӱргӱлjиниҥ талада
Ӱӱрелериҥ jӱрӱ — дейт.

Аргымак адыҥ чакыда
Алаҥзыбай атан! — дейт.
Алтын ӱйген бажында
Адыҥ сениҥ омок — дейт.

Атанарга мен белен,
Ат чылбыры колымда.
Ала-чоокыр ӱзеҥи
Атанатан jанында.

Jе эдилбеген иштерим
Эзедип мени токтодот.
Амыраарга меҥдебе —
Ак-jарыгым ойгортот.

Карыкчалду полонез
Кайдаар да ойто ырады.
Карузыган санаалар
Jӱрегимде jарыды.

Калганчы кӱн келгежин,
Кару полонез ӱдешкей...
Сары бӱрлер айланып,
Санааркажып тӧгӱлгей.

1989 j. апрель ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.