ЭҤИРГИ ШАҤ

Бойымныҥ, Эркемен Палкинниҥ,
Лазарь Кокышевти
ҥ jӱрӱминеҥ

Эҥирги шаҥ... Эҥирги шаҥ!
Кожоҥ jыҥырайт кара тымыкта.
Эбирилчик jолдор, тӱрген маҥ...
Jе кем сакыйт бисти ыраакта?

Газик болчоҥдойт, куйун куйулат,
Кӱӱлейт тӱнде туулар, агаштар.
Кӧксисте бистиҥ карузыш уйалайт,
Кӧстӧристе дезе jылу jаштар.

Ырысту бис деп билип те jӱрзеес,
Ыйыбыс та не келетен болбой?
Тӧрӧлис бар деп оморкоп то сӱӱнзеес,
Тӧжисте jӱрегис jайнайт, ой-ой!

Газик ичинде тӱн, караҥуй.
Кайран уулдар, нени санандыс?
«Эҥирги шаҥ» деп кожоҥды кожоҥдоп,
Эрлӱ бистер не карыктыс?

Айса, айса, ойгор jӱрегис
Алтайыс jылыйып jатканын сескен?
Ӧскӧ jондор jедип келеле,
Ээлер болорын айладып билген?

Тӧҥ бажында турабыс та jок,
Тӧрӧлис дейтен jерис те jок...
Ӱстибисте кӧк теҥери,
Алтай — ол кемниҥ jери?

«Эҥирги шаҥныҥ» эрикчел кӱӱлери
Эт-jӱрегисти та не кыйнады?
Кандый тӧрӧлди, кандый салымды
Кайран поэттер jӱрӱмнеҥ сакыды?

Карлу салкын ачу калактап,
Кандый кӱӱндер кӧксисте айланды?
Чуйдыҥ jолы ӧрӧлӧп, jабызап,
Айса каргышка, ӧлӱмге апарды?

Карыкчал кожоҥныҥ кӱӱзи jайылып,
Кандый да талага бисти ыраткан.
Алтай туулар шаҥдар чылап,
Кӱски салкыннаҥ кӱҥӱреп турган.

Эҥирги шаҥ... Эҥирги шаҥ...
Эркелеп, jайнадып jӱрекке томулган.
«Ада jуртыгар, сӱӱген jеригер,
Сӱӱген кӧӧркийлер кайда?» — деп сураган.

О, кайракан, сӱӱген jерибис
Сӱмер тууларлу Алтайыс эмей.
Калганчы jуртыс, калганчы куйагыс,
Калганчы сӱӱжис мында ла эмей.

Эҥирги шаҥ кӱҥӱрейт, улустар,
Эбирип Алтайга jаныгар, балдар.
Jебрен корымдар jанына отурып,
Jеҥӱлӱ jылдарды эске алынгар.

Та кандый да кару неме jылыйтып,
Ташту тууларысла барган эдибис.
Ӧскӧ jердеҥ jедип келгендий,
Ӧкпӧӧрип, карыгып jӱрген эдибис.

Эҥирги шаҥ... Эҥирги шаҥ...
Эмдиге мениҥ кӧксимде шыҥырайт.
Сӱӱген тӧрӧлим, кару улузым,
Алтай jаҥар кайда jыҥырайт?

1988 j. октябрь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.