JАЙНАЛ

Jайнал, jайнал, jӱрегим,
Jажыт учурын табарга!
Канаттал, мениҥ jӱрӱмим,
Сӱӱшке удура учарга!

Кыйнал, кыйнал, jӱрегим,
Кыйынды jеҥип чыгарга.
Ӧткӧн ӧйдиҥ тармазын
Ӧдӱп капшай барарга!

Чагыл, чагыл, jӱрегим,
Чактар тӱбин ойгозып!
Келер ӧйгӧ амадап,
Кӱнди бийикке учуртып!

Jары, jары, jӱрегим,
Элдиҥ jолын jарыдып.
Сен jарыбай ӧч калзаҥ,
Улузым артар карыгып!

Ойгорт, ойгорт, jӱрегим!
Ойлу санаа jайадып.
Сен ойгортпой ӧч калзаҥ,
Кӱӱндер ӧчӧр бозорып...

1988 j. октябрь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.