Эркелеп jыргаган ойножым эмес (Надеждага?)

Эркелеп jыргаган ойножым эмес,
Эрjинедий баалу эжим ле эмей.
Одым кичееген, балдарым чыдаткан
Ойгор jӱректӱ кайраным эмей.

 Качан да болзо карузып jӱредим.
 Калак ла дезеҥ, jаманым ташта!
 Буруумды билерим, jастырам билерим,
 Ол кӧзиҥнеҥ тамган ару jашта...

1988 j. октябрь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.