Ӧтӧксиген, ӧлӧҥзиген турлу

Ӧтӧксиген, ӧлӧҥзиген турлу,
Ӧскӱске сӱт берген jайлу.
Айак тепсеҥде кӧк кӧлдӧр,
Jӱрегиме кӧргӧн ол кӧстӧр.
Алкышту, быйанду Алтай,
Ӱзӱлбес ӱргӱлjи jай.
Кӧжнӧ, jиилек, маҥыр,
Ыраакта туулар чаҥкыр.
Кичинек койчы та кайчы,
Сен айса Ак-Тайчы?
Кӧргӧн кӧзиҥ jылдыс!
А бӱгӱн ондо сыс.
Jаш тужыс jайлуда,
Кузуксыган тайгада.
Ӱргӱлjи кайкал, кеендик,
Jӱрӱм берген бийик.

1988 j. октябрь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.