JОЛОЙ

Jолой тӱжӱп jӱретен
Jол ичинде бир тура...
Jоктомчылын кайдайын,
Jолым барды эм туура.

Энчикпей меҥдеп эжигин
Ачатан эди бир тушта.
Эки колы канаттый
Тийетен эди jардыма.

Караҥуй сенекте ол кӧстӧр
Кайкамчылу jарыйтан.
Карузыган ол сӧстӧр
Та нени-нени айдатан?..

Кара арчуулын jабынып,
Караҥуй тӱнде чыкпады.
Карузыган сӧзимди
Катап база укпады.

Салым мындый болор деп,
Сананбагам бир тушта.
Jайнулузын кайдайын,
Jолым барды эм туура.

Ол jурттыҥ jаныла
Элес эдип барадым.
Эжигинде кем де jок —
Элес кӧрӱп каладым.

Кара арчуулын jабынып,
Кайраным чыкпас качан да.
Канаттар чылап колдорын
Ийниме салбас качан да.

Ӧдӧ лӧ берзем, санаамда
Сакыйт ошкош ол тура...
Кара арчуулын jабынып,
Эжикте турат. Тымыкта.

Jолой эмди тӱшпезим,
Jол ичинде ол  тура.
Jоктомчылын кайдайын,
Jолым барды эм туура...

1988 j. июнь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.