КАНАЙДАР? (Кожоҥ)

Тууларымды ол таштап,
Туруна jанды, канайдар?
Тура тӱжӱп, тыҥдабай
Jӱре берди, канайдар?

Куркундары тилиреп,
Куштар jанды, канайдар?
Кунукчалым ӱлешпей
Jана берди, канайдар?

Карлагажым, карлагаш
Уча берди, канайдар?
Кара кӧстиҥ учыла
Кӧрбӧй ӧтти, канайдар?

Салкын ӱскен jалбырак
Кейде учат, канайдар?
Jайназам да каруу jок.
Кӱӱним билбейт, канайдар?

1988 j.

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.