Jайалталу, алкышту

Jайалталу, алкышту
Jайа тӱшкен Алтайым.
Jалар оды jалбышту,
Jаҥар берген албатым.

Кӱн jаркынду чечектий
Кӱйгей мениҥ jӱрегим.
Кадын бажы ӱч-Сӱмер
Кудайым ла тӧрӧлим.

Сӱӱлбеген ол сӱӱжимниҥ
Сӱнези анда jӱрӱ не...
Jолыкпаган кӧӧркийдиҥ
Jолы анда артты не.

Карлу соок талада
Кандык, чийне jайылар.
Карыкчалым бир тушта
Кар ла чылап кайылар.

Кӧк-таман деп чечектер
Кӧкӱп мени уткыйтан.
Кӧӧркийим ле Алтайым
Кӧӧрӧм кожоҥ сыйлайтан.

Jайалталу, алкышту
Jайыла тӱшкен Алтайым.
Jалар оды jалбышту
Jаҥар берген албатым.

1986 j

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.