Кара ийделер биригип

Кара ийделер биригип,
Кал черӱдий курчаза,
Кылышты ӧрӧ кӧдӱрип,
Чабыжарым удура!

Ак-чегимди корылап,
Адыжарым jалтанбай.
Каным тӧгӱлип jыгылзам,
Калапту кӱлӱк каткыргай.

Jӱс те ӧлӱм келетсе,
Jӱрегимди бербезим.
Коптоп, кыстап, истезе,
Комыдаарын билбезим.

Кара jерге тӱҥей ле
Кандый да эр jыгылар.
Кӧскӧ кӧрӱнбес кылышла
Ӧлтӱре ол чабылар.

Салымнаҥ сен де кыйбазыҥ,
Сакып алар кара jер.
Ӧскӧниҥ jӱрӱмин кыскартсаҥ,
Бойыҥдыйын база бер!

1984 j. октябрь ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.