Таш кезер

Таш кезерим кӧстӧри
Тазырайып не кӧрӧт?
Таҥды, Тӧбӧт jолдорын
Такып ойто ол ӧдӧт?

Таш эринин кымынып,
Та нени ол jажырат?
Албатызын jылыйтып,
Ак jалаҥда тым турат.

Таш колында — таш чӧӧчӧй
Та канча чакка тудулган.
Таш кынында — таш кылыш
Та канча ӧйгӧ тымыган?

Таш кӧксинде таш jӱрек
Та кажы чакта согулган?
Тамырымда тамчы кан
Та айса оноҥ таркаган?

Таш эрини ачылбас,
Таш jӱреги согулбас.
О, албатым, кандый ас,
Бойын да ол корыбас.

Jӱрегим, ой, не сыстайт?
Jӱс jылдарды эбиртип,
Кезер таштыҥ jанында
Келер ӧйди эзедип?

Таш jӱректӱ улустар
Такылдада баскылайт.
Таш санаазы кату, соок,
Тазыражып тургулайт.

Таш кардын толтырып,
Тату олор уйуктайт.
Таш jӱреги jайнулу,
Та качан да согулбайт.

Таш та кезердиҥ сӧстӧри
Таш бичиктеҥ томылат.
Таш кӧстӧри мӧлтӱреп,
Jылу тамчы айланат.

Олор учун булуттар
Jылу jайда ыйлажат.
Олор учун jалкындар
От ӱлдӱле чабыжат.

Таш кезерим кӧстӧри
Тармылу не тумантыйт?
Айса поэттиҥ сӧзинеҥ
Таш jӱреги jажыксыйт?

1989 j. февраль ай

 

Комментарии

Нет ни одного комментария, вы можете добавить первый.